Chinder Musig Wält Logosection-reime-verse

Summervögeli, wart mer ou

Summervögeli, wart mer ou
dass i di chly cha gschoue.
I möcht di schöne Farbe gseh,
di rote u di blaue.