Chinder Musig Wält Logosection-reime-verse

Samichlaus, i ha di gern

Samichlaus, i ha di gern,
i ha nuemmen Angscht, wie fern.
Du bisch doch e liebe, guete,
bringsch mer sicher huett kei Ruete.
Drum wott i gaeng zfriede sy
und ou lieb u brav derby.