Chinder Musig Wält Logosection-reime-verse

Hinter em Huus und vor em Huus

Abzählreim

Hinter em Huus und vor em Huus
staht en alti Bänne,
wämer a si ane chunnt,
fangt si afa ränne.