Chinder Musig Wält Logosection-reime-verse

Fränzeli, liebs Fränzeli

Fränzeli, liebs Fränzeli,
nimm ds Büssi nid bim Schwänzeli.
Süsch chräblet's di am Chöpfeli,
de git's es bluetigs Tröpfeli,
bis z lescht e ganze Chübel voll.
De wirsch du wyss wi Schnee,
hesch keni roti Backe meh.
Drum Fränzeli, liebs Fränzeli,
nimm ds Büssi nid bim Schwänzeli.