Chinder Musig Wält Logo

Woni als chlines Büebli

Woni als chlines Büebli no gspielt ha uf dr Stross,
hani o mengmol gsüfzet i wett i wär scho groass.
Di groassa Lüt dia muen nid Hei wenn d Sunna undri goht.
Am Obet sin si gern allei wenn dr Muu (Mond) am Himmel stoht.

Ding dong ding dong

S Bettglöckli töant vum Kirchli her un s Müeti rüeft chum Hei.
Es het nia gmacht a groasses Gschrei nu gseit ez wäsch no d Bei!
Den het'si mi sanft ins Bettli gleit un hett mi küsst ganz sanft.
Gell Müeti hani mengmol gseit: "d Ängeli hen jo Wacht!"