Chinder Musig Wält Logo

Täär i nöd e bitzeli

Täär i nöd e bitzeli
Täär i nöd e chly
Täär i nöd es bitzeli lustig sy
Täär i nöd e bitzeli
Täär i nöd e chly
Täär i nöd es bitzeli sy?

Jo, titütitüti
Jo, titütitüü
Jo, titütitüti
Jo, titütitüü

Jo, titütitüti
Jo, titütitüü
Jo, titütijoo.

Jo, du tääscht e bitzeli
Jo, du tääscht e chly
Jo, du tääscht e bitzeli lustig sy
Jo, du tääscht e bitzeli
Jo, du tääscht e chly
Jo, du tääscht e bitzeli sy.

Jo, titütitüti …

Wemmer nöd e bitzeli
Wemmer nöd e chly
Wemmer nöd e bitzeli lustig sy
Wemmer nöd e bitzeli
Wemmer nöd e chly
Wemmer nöd e bitzeli sy?

Jo, titütitüti …

Jo, mer wend e bitzeli
Jo, mer wend e chly
Jo, mer wend e bitzeli lustig sy
Jo, mer wend e bitzeli
Jo, mer wend e chly
Jo, mer wend e bitzeli sy.

Jo, titütitüti …