Chinder Musig Wält Logo

Rössli, Rössli, schön im Schritt

Rössli, Rössli, schön im Schritt,
nu nüt gschprängt, i wott au mit!
Trapp, trapp, trapp gahts gschwinder scho,
d Guutscherössli springed soo!
Gumpeds aber im Galopp,
dänn isch luschtig,hopp, hopp, hopp!