Chinder Musig Wält Logo

Grüess Gott, Bäseli

Grüess Gott, Bäseli, chumm, sitz zue!
I ha jetzt grad es Stündeli Rueh.
I bi so glücklech, tralalalala,
wen i es Tässeli Gaffe ha.