Chinder Musig Wält Logo

Deet uf säbem Bergli

Deet uf säbem Bergli, hm, hm, hm,
woned sibe Zwergli, hm, hm, hm.

Deet uf säbem Bergli, pum, pum, pum,
hacked sibe Zwergli, pum, pum, pum.

Deet uf säbem Bergli, ho, ho, ho,
graabed sibe Zwergli, ho, ho, ho.

Deet uf säbem Bergli, klipp, klipp, klapp,
laufed sibe Zwergli, klipp, klipp, klapp.

Deet uf säbem Bergli, m, m, m,
ässed sibe Zwergli, m, m, m.

Deet uf säbem Bergli, zwick, zwick, zwack,
büezed sibe Zwergli, zwick, zwick, zwack.

Deet uf säbem Bergli, la, la, la,
singed sibe Zwergli, la, la, la.

Deet uf säbem Bergli, so, so, so,
nicked sibe Zwergli, so, so, so.

Deet uf säbem Bergli, bst, bst, bst,
schllafed sibe Zwergli, bst, bst, bst.